Werkgevers

Aanvraag gratis sneltesten

Bent u een bedrijf, instelling, stichting of ZZPer, dan kunt u middels subsidie van de overheid gratis sneltesten bij ons laten uitvoeren.
Voor deze nieuwe overheidsregeling is in eerste instantie 450 miljoen gereserveerd. De regeling duurt 6 maanden, waarbij de regeling mogelijk wordt verlengd.

Ministerie van VWS stelt op dit moment als voorwaarde dat de testen enkel worden uitgevoerd bij werknemers die 1) symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie, 2) vanwege een melding in de CoronaMelder tot testen overgaan, of 3) positief getest zijn.
Voor het preventief testen is er een aparte regeling.

Wilt u meer weten, stuur een mail naar info@gratis-sneltesten.nl

De betrokken arts, volgens de richtlijnen van de Inspectie Gezondheidszorg, is Erik Oostdijk met het BIG-registratienummer 49023107301.
  • Uw informatie
  • Uw overeenkomst

Verklaring deelname Gratis-sneltesten

Bedrijfsnaam:
KvK nummer:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:

Bedrijfsadres: , , ,

Datum: 18/06/2021

Betreft: Bevestiging uitvoering sneltest Covid-19

Geachte heer/mevrouw ,

In deze verklaring bevestigen we dat u uw werknemers gratis kunt laten testen met behulp van de Covid-19 Antigeen sneltest.

Op dit moment is deze regeling van toepassing op werknemers die, ofwel symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie, ofwel vanwege een melding in de CoronaMelder ofwel die bericht hebben gekregen dat zij in contact geweest zijn met mensen die positief zijn getest en daardoor mogelijk zelf besmet zijn of positief getest zijn op SARS-CoV-2 (zie ook de bijlage voor symptomen van Covid klachten)

De overheid is overigens voornemens ook medewerkers zonder klachten op SARS-CoV-2 onder deze tegemoetkoming te laten vallen.

De Covid-19 Antigeen sneltesten vinden plaats onder auspiciën van Convad BV.

Daarbij is hun bedrijfsarts de verwijzer voor het uitvoeren van de Covid-19 Antigeen sneltesten. Zij zien erop toe dat de Antigeen sneltest wordt uitgevoerd door een terzake kundige, die zelf of onder toezicht staat van een BIG-geregistreerde arts/verpleegkundige, en volgens de RIVM richtlijnen wordt uitgevoerd.

Via Convad BV worden de uitgevoerde Antigeen sneltesten voor financiële tegemoetkoming aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zullen u adviseren en ondersteunen, in het kader van nazorg van uw geteste medewerkers.

De duur van deze overeenkomst is overeenkomstig de looptijd van de subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Voor meer informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u naar www.werkgeverstesten.nl

De Algemene Rijksvoorwaarden, de zogeheten AROVID-2018, maken onderdeel uit van deze overeenkomst.

✔ Uw werknemers kunnen na ondertekening & verzending van dit formulier direct een afspraak maken

Sign Here
chevron-down